25 januari 2018

20 februari 2018 deelnemersraad | mailing nieuws BIZ

Beste vastgoedeigenaren en ondernemers in Eindhoven Centrum,

Vanaf 1 januari van dit jaar is in Eindhoven Centrum een Bedrijven Investeringszone (BIZ) van kracht. Een meerderheid van alle ondernemers en vastgoedeigenaren hebben medio juni 2016 gestemd vóór de instelling hiervan. Deze BIZ is niet alleen uniek door zijn omvang – de grootste van Nederland – het is ook de eerste waarin álle ondernemers en vastgoedeigenaren in een groot centrumgebied volledig de krachten bundelen .

Alle circa 2.100 ondernemers en pandeigenaren in Eindhoven Centrum investeren gedurende vijf jaar jaarlijks in extra activiteiten in het centrum, aanvullend op alle (bestaande en eventuele nieuwe) bedrijvigheid van de gemeente. Doelstelling van de samenwerking in de BIZ is het versterken van de aantrekkingskracht van het centrum en de kwaliteit ervan voor bezoekers, inwoners, ondernemers en investeerders nog meer te vergroten. Het bestuur van de stichting vormt een afspiegeling van alle bijdrageplichtigen en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgestelde plan van aanpak dat ten grondslag ligt aan deze BIZ. Eerder hebben wij u geïnformeerd over de samenstelling van het bestuur.

Om uw betrokkenheid nu én in de toekomst te kunnen faciliteren is de website www.bizeindhovencentrum.nl ontwikkeld. Hierop kunt u terecht voor informatie over de BIZ en kunt u gericht contact opnemen als u bijvoorbeeld een goed idee, een klein project of evenement heeft.

U kunt zich via martijn@bizeindhovencentrum.nl aanmelden om regelmatig per mail op de hoogte te worden gehouden over nieuws vanuit de BIZ, bijeenkomsten, het jaarverslag en overige informatieverstrekking.

Save the date: op dinsdag 20 februari 2018 vanaf 18.30 uur organiseert de BIZ haar eerste deelnemersraad. Een bijeenkomst waarop wij alle bijdrageplichtige ondernemers en vastgoedeigenaren uitnodigen zodat het bestuur de activiteiten van de stichting in het afgelopen én komend jaar toe te lichten. Het programma en een aansprekend hoofdthema wordt later bekendgemaakt. U ontvangt een persoonlijke uitnodiging als u zich heeft aangemeld voor de mailing!

Namens het bestuur,
Met vriendelijke groeten,

Joost Helms
Onafhankelijk voorzitter Sitchting BIZ Eindhoven Centrum