Aanvragen

De harde & zachte criteria

Om in aanmerking te komen tot financiële ondersteuning door de BIZ worden criteria gehanteerd waaraan een activiteit of project moet bijdragen. Daarbij vragen wij ook om inzicht in de begroting, waaraan het geld van de BIZ wordt besteed en welke andere partijen investeren.

NB: Aanvragen moeten worden ingediend inclusief BTW.

Harde criteria:

 • Meer bezoekers naar de binnenstad trekken.
 • Verblijfsduur bezoekers binnenstad verlengen.
 • Uitgaven per bezoeker verhogen.
 • Bezoekers van verder weg aantrekken.

Zachte criteria:

 • Nieuw, onderscheidend.
 • Prikkelend, verrassend, uitdagend.
 • Zichtbaarheid, positionering.
 • Toegankelijkheid voor iedereen.
 • Gebruik maken van het DNA van de stad (technologie, design, kennis).
 • Bijdrage aan internationaal imago van Eindhoven.
 • Meerdere partners betrokken.
 • Bundeling van middelen, extra investeringen.
 • Potentie om door te groeien, vervolginvesteringen.
 • Directe economische spin-off.
 • Lokaal bereik, betrokkenheid inwoners.
 • Bevorderen van spreiding bezoekers in het centrum.
 • Aantrekken bezoekers op rustigere momenten in de week / het jaar.
 • Mediabereik.

Het bestuur maakt haar keuzes op basis van bovenstaande criteria. Omdat er altijd meer aanvragen zijn dan middelen kunnen we niet elk verzoek honoreren. Wij streven naar transparantie en lichten desgevraagd onze keuzes toe, met behulp van bovenstaande criteria. In het jaarverslag worden alle projecten vermeld waar de BIZ aan bij heeft gedragen en worden de totale bestedingen verantwoord.