Ik heb een goed idee!

Naam

E-mailadres

Telefoonnummer


Titel van mijn idee

Korte omschrijving


Leg uit, hoe draagt dit idee bij aan:

1. Meer bezoekers naar de binnenstad

2. Langere verblijfsduur van bezoekers

3. Verhoging van uitgaven/besteding per bezoeker

4. Aantrekken bezoekers van verder weg


Is er haast bij? Zo ja, waarom en wanneer is de deadline?