27 augustus 2017

Positionering, campagnes & promotie

Samen met de gemeente, EHV247 en EHV365 werken we eraan dat Eindhoven haar bezoekers nog gastvrijer benadert en verwelkomt. De BIZ richt zich vanuit het economisch belang vooral op de bovenregionale doelgroepen uit Zuid-Nederland, Vlaanderen en een stukje Duitsland.
THIS IS EINDHOVEN
Samen met EHV365 worden de website en campagne ‘This is Eindhoven’ verder doorontwikkeld, zodat de binnenstad nog beter voor het voetlicht komt.