Bestaansrecht

Per 1 januari 2017 is de BIZ Eindhoven Centrum van kracht. Een meerderheid van ondernemers en vastgoedeigenaren heeft tijdens een draagvlakmeting in juni 2016 vóór de instelling hiervan gestemd. Dit op initiatief van ondernemers en vastgoedeigenaren in het centrum zelf. Alle circa 2.100 ondernemers en vastgoedeigenaren in Eindhoven Centrum investeren gedurende vijf jaar jaarlijks 800.000 euro in extra activiteiten, aanvullend op alle bestaande inspanningen. Voor ondernemers komt de BIZ in plaats van de jaarlijkse reclamebelasting. Doelstelling is het vergroten van de aantrekkingskracht van het centrum en deze verder te versterken. De BIZ ondersteunt daarmee krachtig Eindhovens collectieve ambitie ‘een van de meest aantrekkelijke binnensteden van Nederland te zijn en te blijven’. De BIZ Eindhoven Centrum is niet alleen uniek door zijn omvang – de grootste van Nederland – het is ook de eerste BIZ waarin álle ondernemers en vastgoedeigenaren in een groot centrumgebied volledig de krachten bundelen. De inning van de gelden vindt plaats via een jaarlijks gemeentelijk aanslagbiljet.

Een ruime meerderheid van alle stemgerechtigden en daarbinnen eveneens een ruime meerderheid van de vóórstemmers en de WOZ-waardevertegenwoordigers heeft ‘ja’ tegen de BIZ gezegd. De cijfers:

1. Ten minste 50% van de stemgerechtigden stemt (gebruikers + eigenaren)

Aantal stemgerechtigden:2.050
Aantal stemmen nodig:1.025 (50%)
Aantal stemmen ontvangen:1.273 (62,1%)

2. Van de ontvangen stemmen, is minimaal 67% vóór invoering van de BIZ

Aantal stemmen ontvangen:1.273
Aantal vóór-stemmen nodig:853 (67%)
Aantal vóór-stemmen behaald:954 (74,9%)

3. De opgetelde WOZ-waarde van de vóórstemmen is hoger dan de opgetelde WOZ-waarde van de tegenstemmen

WOZ-waarde VOOR:€ 1.343.991.000,-
WOZ-waarde TEGEN:€ 261.923.000,-
Positief resultaat:€ 1.085.068.00,-

4. Ten minste 50% van de eigenaren én ten minste 50% van de gebruikers brengen hun stem uit

Aantal stemgerechtigden:1.025
Aantal stemmen nodig:513 (50%)
Aantal stemmen ontvangen:681 (66,4%)

5. Van de 50% stemmende eigenaren én van de 50% stemmende gebruikers moet minimaal 50% vóór invoering van de BIZ stemmen

Aantal stemgerechtigden:1.025
Aantal stemmen nodig:513 (50%)
Aantal stemmen ontvangen:567 (55,3%)

6. Van de 50% stemmende eigenaren moet minimaal 50% vóór BIZ stemmen

Aantal stemmen ontvangen:681
Aantal vóór-stemmen nodig:341 (50%)
Aantal vóór-stemmen behaald:465 (68,3%)

7. Van de 50% stemmende gebruikers moet minimaal 50% vóór BIZ stemmen

Aantal stemmen ontvangen:567
Aantal stemmen nodig:284 (50%)
Aantal vóór-stemmen nodig:284 (50%)
Aantal vóór-stemmen behaald:489 (86,2%)