Bestuur

Dit zijn onze bestuursleden

Het bestuur van de BIZ is een afspiegeling van de bijdrageplichtigen binnen het BIZ gebied. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke eis die dit voorschrijft. De bestuursleden zijn belast met de uitvoering van het plan van aanpak dat op hoofdlijnen sturing biedt. Het gehele bestuur zet zich op vrijwillige basis in voor het algemeen economisch belang van Eindhoven Centrum. Elk jaar legt het bestuur rekening en verantwoording af aan de bijdrageplichtigen en gemeente Eindhoven door het opstellen van een jaarverslag en het organiseren van een bijeenkomst waarvoor alle bijdrageplichtigen worden uitgenodigd.

Joost Helms Onafhankelijk voorzitter

Harry Michielsen Vice-voorzitter

(Modehuis Peeters)

Alexander Holterman Penningmeester

(Down Town Gourmet Market)

Inez Duffhues Secretaris

(van Eeuwijk Vastgoed)

Jan Joost de Jong Bestuurslid

(de Gaper)

Jan Verhagen Bestuurslid

(van Piere)

Anne-Marie Burger Bestuurslid

(CBRE)

Willem Regeer Bestuurslid

(de Bijenkorf)

Jos Feijen Bestuurslid

(Effenaar)

Maarten van Lit Bestuurslid

(Retail Vastgoed Advies)

Marco Karssemakers Adviseur zonder stemrecht

(Gemeente Eindhoven)

Cuno Groenewoud Adviseur zonder stemrecht

(Eindhoven 365)

Eric Duffhuis Procesbegeleider zonder stemrecht

(Stad & Co)