Thema's

De Bedrijven Investeringszone (BIZ) Eindhoven Centrum heeft als doel om meer bezoekers naar de binnenstad van Eindhoven te trekken, die van verder weg komen, langer verblijven en meer besteden.

Activiteiten & evenementen

ICONEN – intensieve samenwerking met evenementen die een substantiële impuls geven aan de Eindhovense Binnenstad.
BINNENSTAD BREED – door het jaar heen ondersteunen van activiteiten en evenementen van ondernemers.
DISTRICTEN – onderscheid en profilering van verschillende deelgebieden en winkelstraten in de binnenstad.

Daarnaast is er budget beschikbaar voor kleinere, losse bijdragen aan diverse (kleinschalige) activiteiten in de binnenstad.

Investeren in kwaliteit

Investeren in een structurele verbetering van het kwaliteitsniveau en de beleving in de Eindhovense binnenstad.:
HERINRICHTING BINNENSTAD
BEREIKBAARHEID
GROEN
LICHT
WONEN EN LEVEN

Positionering, campagnes & promotie

Samen met de gemeente, EHV247 en EHV365 werken we eraan dat Eindhoven haar bezoekers nog gastvrijer benadert en verwelkomt. De BIZ richt zich vanuit het economisch belang vooral op de bovenregionale doelgroepen uit Zuid-Nederland, Vlaanderen en een stukje Duitsland.
THIS IS EINDHOVEN
Samen met EHV365 worden de website en campagne ‘This is Eindhoven’ verder doorontwikkeld, zodat de binnenstad nog beter voor het voetlicht komt.

Samenwerken

COMMUNITY
De BIZ wil ondernemers en vastgoedeigenaren activeren en inspireren, hun belangen vertegenwoordigen en de samenwerking onderling én met de andere partners in de binnenstad te versterken.
DATA
Ook willen wij onze achterban informeren en samen met partners in de stad data verzamelen en analyseren die ons kunnen helpen de economische positie van de Eindhovense binnenstad in beeld te brengen.

BIZ Eindhoven

Voor het economisch belang van de binnenstad

Ondernemers en vastgoedeigenaren willen meer bezoekers (die van verder weg komen) trekken, die langer verblijven en meer besteden. De Stichting Bedrijven Investeringszone (BIZ) Eindhoven Centrum ontplooit en ondersteunt activiteiten om de algemene economische ontwikkeling van de binnenstad te stimuleren. Dit doet de BIZ door zelf te investeren in projecten die het verschil maken en anders niet van de grond zouden komen, ondernemers en vastgoedeigenaren te activeren, middelen en krachten te bundelen en meer investeringen uit te lokken. Wij streven naar een transparante werkwijze met zichtbare en meetbare resultaten als resultaat. Dit wordt opgenomen in het jaarverslag dat beschikbaar is voor alle geïnteresseerden.

Waarom?

  • Om waarde te creëren voor ondernemers en vastgoedeigenaren, zowel voor de korte als lange termijn.
  • Om waarde toe te voegen voor bewoners, bezoekers en het vestigingsklimaat voor bedrijven en hun medewerkers.