IK HEB EEN EVENEMENT!

  Naam

  E-mailadres

  Telefoonnummer

  Naam en datum evenement

  Korte omschrijving

  Leg uit, hoe draagt dit evenement bij aan:

  1. Meer bezoekers naar de binnenstad

  2. Langere verblijfsduur van bezoekers

  3. Verhoging van uitgaven/besteding per bezoeker

  4. Aantrekken bezoekers van verder weg

  Is er haast bij? Zo ja, waarom en wanneer is de deadline?

  Dit evenement:
  is nieuw en onderscheidendis prikkelend, verrassend, uitdagendheeft grote zichtbaarheid, draagt bij aan positionering binnenstadis toegankelijk voor iedereen (zonder entreegeld te betalen!)maakt gebruik van TDK (technologie, kennis, design)draagt bij aan internationaal imago van Eindhovenbetrekt meerdere partnersbundelt middelen en leidt tot extra investeringenheeft de potentie om door te ontwikkelen en te groeienleidt tot directe economische spin-off voor ondernemersbetrekt de inwoners van Eindhovenheeft een groot mediabereik (regionaal/nationaal/internationaal)bevordert Spreiding bezoekers over de binnenstadtrekt bezoekers op rustige momenten van de week en/of het jaar

  Toelichting op bovenstaande keuzes

  Wat is de totale begroting van het evenement?

  Hoe hoog is de gevraagde bijdrage van de BIZ?

  Wat zijn de belangrijkste kostenposten (inclusief bedragen)?

  Waar komen de inkomsten vandaan, wie betaalt er mee (inclusief bedragen)?