Ik heb een project!

Let op: bij deze aanvraag dien je een begroting mee te sturen.
Hierin moet duidelijk zichtbaar zijn hoe het totale project gefinancierd wordt en waar de gelden aan besteed worden. Indien deze bijdrage gekoppeld is aan een specifiek onderdeel van een groter project, dan hoeft alleen de begroting van het betreffende onderdeel gespecificeerd te worden.

Naam

E-mailadres

Telefoonnummer


Naam project

Korte omschrijving


Dit project valt in de categorie:
Acties & evenementenPositionering, campagnes & promotieInvesteren in kwaliteit

Is er haast bij? Zo ja, waarom en wanneer is de deadline?


Leg uit, hoe draagt dit project bij aan:

1. Meer bezoekers naar de binnenstad

2. Langere verblijfsduur van bezoekers

3. Verhoging van uitgaven/besteding per bezoeker

4. Aantrekken bezoekers van verder weg


Dit project:
is nieuw en onderscheidendis prikkelend, verrassend, uitdagendheeft grote zichtbaarheid, draagt bij aan positionering binnenstadis toegankelijk voor iedereen (zonder entreegeld te betalen!)maakt gebruik van TDK (technologie, kennis, design)draagt bij aan internationaal imago van Eindhovenbetrekt meerdere partnersbundelt middelen en leidt tot extra investeringenheeft de potentie om door te ontwikkelen en te groeienleidt tot directe economische spin-off voor ondernemersbetrekt de inwoners van Eindhovenheeft een groot mediabereik (regionaal/nationaal/internationaal)bevordert Spreiding bezoekers over de binnenstadtrekt bezoekers op rustige momenten van de week en/of het jaar

Toelichting op bovenstaande keuzes


Wat is de totale begroting van het project?

Voeg de begroting als bijlage toe:

Hoe hoog is de gevraagde bijdrage van de BIZ?

Wat zijn de belangrijkste kostenposten (inclusief bedragen)?

Waar komen de inkomsten vandaan, wie betaalt er mee (inclusief bedragen)?


Welke partners zijn er nog meer bij dit project betrokken en wat is hun rol?

Hoe ziet de planning van het project er uit?

Wanneer is het resultaat zichtbaar?