OFFICIËLE DOCUMENTEN

Sinds de economische crisis die in 2007 is begonnen en waar we nog steeds mee te maken hebben, is er hard nagedacht over de beste manier om ondernemers zo goed mogelijk door deze lastige tijd heen te helpen. Zodoende is de experimentenwet BIZ in het leven geroepen, die tussen 2009 en 2012 hee geresulteerd in de oprichting
van 113 BIZ’en in Nederland. BIZ staat voor: Bedrijven Investeringszone. De BIZ is bedoeld om als collectief de concurrentiekracht van een winkelgebied te versterken, de kwaliteit van de bedrijfsomgeving te verbeteren en de omzet te verhogen.

De nieuwe wet op de Bedrijven Investeringszone is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Een BIZ is een afgebakend gebied waar ondernemers samen investeren in het aantrekkelijker, bekender en veiliger maken van hun winkelgebied of bedrijventerrein. Met als doel het verbeteren van de concurrentiepositie en het verhogen van de omzet en waarde
van het vastgoed. Dit doen ze aan de hand van een gezamenlijk opgesteld activiteitenplan waarvoor een groot draagvlak is. De activiteiten van een BIZ moeten bijdragen aan de economische ontwikkeling en zijn aanvullend op die van de gemeente in het gebied. Ondernemers en/of eigenaren die samen een BIZ oprichten, kunnen eenvoudig zelf de financiering van hun activiteiten regelen. In praktijk betekent dit dat de gemeente jaarlijks de BIZ-bijdrage doet en dat de ondernemers en/of eigenaren (het BIZ-bestuur) met de opbrengst ervan het activiteitenplan uitvoeren. Voorbeelden van activiteiten die ondernemers in een BIZ samen kunnen oppakken, zijn het verbeteren van de gebiedsmarketing, evenementen, aantrekkelijkheid van de verlichting, kwaliteit van het vestigingsklimaat, voorzieningen in het gebied, etc.