VISIE

De Bedrijven Investeringszone (BIZ) Eindhoven Centrum heeft als doel om meer bezoekers naar de binnenstad van Eindhoven te trekken, die van verder weg komen, langer verblijven en meer besteden.

Hoe gaan we dat wel doen?

  • Initiatieven vanuit de achterban stimuleren
  • Andere initiatieven uitnodigen
  • Verbinden en vergroten
  • (co)financieren
  • Investeren in kracht
  • Nieuwe krachten tot ontwikkeling laten komen

Hoe gaan we dat niet doen?

  • Geen flappentap
  • Niet het werk van anderen doen
  • Geen bezuinigingen opvangen
  • Niet zelf organiseren/exploiteren