WERKWIJZE

De BIZ ziet zichzelf als één van de partners in de gezamenlijke opdracht om ervoor te zorgen dat Eindhoven een dynamische binnenstad heeft en behoudt. Daarom onderhoudt het BIZ bestuur nauwe relaties de gemeente Eindhoven, waarmee we samen de regie voeren over het bureau Binnenstad Eindhoven. Bureau EHV binnenstad werkt samen met EHV 365 en SBE, SHE &OSDB. Succesvolle samenwerking begint immers met een goede onderlinge relatie waarin de gezamenlijke ambitie ruimte biedt om de verschillende deelbelangen te realiseren.

Ook op de belangrijkste thema’s hebben de bestuursleden van de BIZ ervoor gekozen om als persoonlijke ‘accounthouders’ op te treden naar bijvoorbeeld de organisatie van de Dutch Design Week en GLOW en/of rondom bepaalde thema’s als Groen en Licht. Op deze wijze is het voor alle partijen duidelijk met wie er gesproken kan worden over samenwerking met de BIZ en cofinanciering van projecten vanuit de BIZ gelden. Daarnaast staat het voor iedereen open om goede ideeën aan te dragen of concrete aanvragen in te dienen voor financiële ondersteuning.